""**NGÀY HẠNH PHUC**"

Kaohsiung - ""**NGÀY HẠNH PHUC**"

Kaohsiung
星期日 8.7.2018
從 8:00
Kaohsiung
TaiwanKaohsiung
在地圖上顯示
1 參加者
Ngày tuyệt vời nhất
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

顯示一些愛。

給我們喜歡!

謝謝。

像每一個想要的幫助很多。

謝謝。